Main Content

اخبار

آخرین اخبار دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خبر های بیشتر

رویدادها

آخرین رویدادهای دانشکده فناوری های نوین پزشکی

رویدادهای بیشتر
دکتر سید احسان اندرامی

“ ”

دکتر سید احسان اندرامی

بیشتر

درباره ما

معرفی دانشکده

تاریخچه

آیین نامه ها، فرآیندها و فرم ها

برنامه راهبردی و عملیاتی

چارت سازمانی

آزمایشگاه ها

شوراها و کمیته ها

کارکنان

دستاوردهای دانشکده

کمیته تحقیقات دانشجویی

معاونت ها

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

معاونت پژوهشی و فناوری

واحد پشتیبانی

واحد امور بین الملل

گروه های آموزشی

فناوری، تجاری سازی و ارتباط با صنعت

تقویم آموزشی

آمار هیات علمی و دانشجویان

تعداد اعضای هیات علمی ۱۷
تعداد دانشجویان در حال تحصیل ۴۹
تعداد دانشجویان فارغ التحصیل ۳۵

تماس با ما


شماره تماس : 33543356-011
کد پستی : 4847193711
مرکز تلفن مجتمع : 33533354-011

پست الکترونیک : advancedtech@mazums.ac.ir
صفحه اینستاگرام : advancedtech.mazums.ac

آدرس : ساری، کیلومتر ۱۸ جاده خزرآباد،
مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)،
دانشکده فناوریهای نوین پزشکی